Seznam čísel      Předchozí číslo       Další číslo      Obsah tohoto čísla      Předchozí článek       Další článek     

Thorin č.1/92


Úvodník

"Gandalfe, trpaslíci a pane Pytlíku! Sešli jsme se dnes v domě našeho přítele a spoluspiklence, zde přítomného znamenitého a odvážného hobita - kéž mu nikdy nevylíná srst na prstech u nohou a všechna chvála jeho vínu a pivu! -"

To byl Thorinův styl...

Náš časopis by měl být stejně, případně i více, rozvláčný a patetický, což snad nebude na závadu a možná to dokonce i uvítáte. Naleznete zde literární příspěvky, recenze (pokud budete dobře hledat) či odborné články zaměřené na dí­ lo J.R.R.Tolkiena, vše bohatě ilustrováno našimi předními výtvarnými umělci.

Nechceme vás zdržovat dlouhými úvody a proto hned přejdeme k řešení naší temné záležitosti, hledání našeho dračího pokladu. Obsah nechť vám je mapou podobnou té Thráinově.

Obsah:

Thorin číslo 1. Vydává Společnost přátel díla pana J.R.R.Tolkiena.

Uzávěrka 18. prosince 1992

Pouze pro členy. Bezplatně.