Věk Lamp a Stromů.

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Historie Středozemě  8. října, 2016 | 8 533x prohlédnuto.


Animace vývoje Ardy v průběhu věků. Gifová animace se otevře po kliknutí na obrázek.
(vyčkejte prosím načtení animace velikost je 23 megabajtů.)
arda_gif
Další ilustrace i originál animace autorky můžete zhlédnout na Deviantartu.


Mapa Ardy po zničení symetrie vesmíru, včetně zatopených zemí po válce hněvu.:
arda3
Maximální velikost mapy ke: stažení zde.
ČASOVÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ARDĚ

PŘED VZNIKEM ČASOPROSTORU
čas neexistuje Eru, Ilúvatar vytváří Bezčasé síně a Ainur.
čas neexistuje Ainur tvoří Ainulindalë a hrají a zpívají ji před trůnem Eru který tuto hudbu Ainur zviditelnil do podoby skutečného světa. V té době nejmocnější a nejšikovnější z Ainur, Melkor, hnaný svou pýchou a touhou vyniknout nad jiné se snažil do hudby vnést co nejvíc svých tónů a vnášel do ni nesoulad a první soupeření.
čas neexistuje Eru vytváří Ardu (svět) v (vesmír) s Tajným ohněm ve středu světa.


illuin_andeadVĚK LAMP: Začíná vznikem Ardy a končí okamžikem kdy vyrostou dva stromy jako náhrada za zničené lampy které dříve osvětlovaly celou Ardu. Lampy zničil Melkor později Elfy pojmenovaný Morgoth, nejmocnějším z Valar. Počítá se ve Valianských Rocích.

VĚK LAMP
1–1499 Po mnoha věcích práce v halách Eä, Varda tvoří hvězdy a Valar vstupují na Ardu. Začíná První válka kdy Melkor napadá své sourozence a narušuje simetrii vesmíru. Kazí Ardu.
1500 Tulkas vstupuje na Ardu a Melkor prchá do úkrytu v halách Eä.
1900 mlj

Dokončení Ardy. Valar vytvořily dvě lampy, Illuin a Ormal aby osvětlovaly svět a usadili se na ostrově Almarenu. Začíná jaro Ardy, kdy rostou lesy a rodí se mnoho zvířat.
3400 Tulkas se žení s Nessou. Melkor se tajně vrací na Ardu, vytváří Železné hor a Utumno, experimentuje s bytostmi na Ardě a pozměňuje je.
3450 Melkor ničí lampy osvětlující Ardu. Almaren je zničen. Konec jara Ardy.
3450–3500 rzp0i

Valar se usazují v Amanu. Yavanna pěstuje Dva Stromy ve Valinoru aby svým světlem nahradili zničené Lampy.

ambarkanta arda_first_age 84dmi


VĚK STROMŮ: Začíná vykvetením Dvou stromů a končí vytvořením slunce a měsíce jako náhradním osvětlením za zničené stromy. Počítá se ve Valianských Rocích.

VĚK STROMŮ
-1000 Melkor se skrývá ve své pevnosti nazývané Utumno. Oromë projíždí celou Středozemi a baví se lovem. Melkor vyzvedává pohoří Hithaeglir na ochranu svých zájmů. Aulë v touze vytvořit život stvoří 7 otců trpaslíků, ale smí je probudit až po příchodu elfů, Yavanna vytváří Enty.
1000 Valar svolávají poradu, Yavanna a Oromëho informují ostatní o růstu Melkorovy moci. Probouzejí se Děti Ilúvatara (Elfové) . Varda začne vytvářet nové hvězdy a sestavovat z nich souhvězdí.
1050 Varda stvoří souhvězdí Valacirca (Srp Valar) . Prvních 144 elfů (Minyar, Tatyar a Nelyar) vzhlíží ke hvězdám u jezera Cuiviénen. Melian a další Maiar odjíždí do Beleriandu kde chtějí žít. Probouzejí se také Otcové trpaslíků a první Entové. Elfové objevují Enty a začínají je učit řeči. Melkorovi zvědové objevují elfy a z těch které zajmou jsou vytvořeni Skřeti.
1085 Oromë objeví Elfy které nazve Eldar, ti mu nedůvěřují a obviňují jej že pracuje pro Melkora. Khazad-dum je založený Durinem nesmrtelným.
1086 Oromë se vrací do Valinoru kde vypráví ostatním Valar o elfech, pak se vrací zpět k elfům, zatímco Valar uvažují o jeho poselství.
1090 Valar zahajují válku proti Melkorovi kvůli jeho ovlivňování elfů. Zemětřesení vyvolané boji tvaruje pobřeží Beleriandu. Během dalších dvou let utrpí Melkor porážku a stahuje se do Utumna .
1092 Obležení Utumna začíná. Sever zpustl a moře zalilo pobřežní kraje.
1099 Obležení Utumna končí když Valar proráží poslední obranu. Balrogové vyráží do protiútoku ale Manwë je zabijí. Tulkas chytí Melkora, sváže jej řetězem Angainor. Utumno je zničeno, Sauron, Morgothův správce ale uniká a skrývá se v Angbandu kde chová skřety a troly pro Melkora.
1100 Morgoth je přiveden zpět do Valinoru, souzen a uvržen do Mandosových síní.
1101 Valar chtějí chránit elfy a proto je ústy Oromëho zvou do Valinoru.
1102 Elfové nejsou příliš nadšení a tak Oromë zve tři velvyslance, Ingweho, Finwëho a Elwëho k návštěvě Valinoru.
1104 Velvyslanci se vrací do Cuiviéne a vyzývají ostatní elfy aby s nimi odešli do Valinoru.
1105 cuivicPrvní rozdělení elfů. Vanyar vedení Ingwem, Noldor vedení Finwëm a Teleri s vůdci Elwëm a Olwëm jsou ti kteří odešli do Valinoru. Avari vedení Morwëm a Nurwëm, zůstali u jezera Cuiviénenu. Eldar přešli přes moře Helcar dále na západ ale některé z nich se zděsili následků války a vrátili se zpět do svého domova.
1115 Druhé dělení elfů. Exodus elfů prošel Velikým Zeleným Lesem a dorazil k řece Anduině. Někteří z Lindar si přejí zůstat na místě zděšeni pohledem na Hithaeglir, část z nich se oddělila a vyrazila na jih vedená Lenwëm.
1125 Vanyar a Noldor vstupují do Beleriandu, první z nich překonávají Sirion a dosahují pobřeží. Oromë odchází do Amanu pro radu.
1128 Teleri také dorážejí do Beleriandu a usazují se na východ od Gelionu. Elwë udržuje přátelství s Finwëm na západě.
1130 Elwë se po návratu z jednání s Finwëm setkává s Melian uprostřed lesa Nan Elmoth a poté co se ji odváží vzít za ruku upadá do transu na dlouhé roky.
1132 Ulmo přesouvá ostrov do zálivu Balar. Vanyar a Noldor se na něj „naloďují“, zatímco Teleri hledají Elwëho.
Když se ostrov odtrhne ode dna, a odváží elfy do Valinoru, zanechává za sebou výběžek od té doby zvaný ostrov Balar.
Když se Teleri dovědí o vyplutí ostatních elfů, tak se někteří z nich, vedení Olwëm, vydají k pobřeží kde potkají Ossëho a Uinen.
1133 Vanyar a Noldor vstupují do Valinor kde se usazují na pobřeží Eldamaru. Valar otevírají průsmyk Calacirya v Pelóri kterým Světlo Valinoru ozáří Eldamar. Elfové zahajují výstavbu města Tirion na vrcholu hory zvané Túna uvnitř průsmyku Calacirya.
1140 Zatímco někteří z elfů zůstávají v Tirionu, jiní toužící po světle dvou stromů se vydávají blíž k Valinoru.
1142 Yavanna daruje Noldor, Galathilion – Bílý Strom.
1149 Finwë prosí Ulma aby přivezl Teleri do Valinoru. Ossë je zarmoucen a snaží se Teleri přesvědčit aby zůstali sním v Beleriandu. Círdan s dalšími elfy vybudoval přístavy Brithombar a Eglarest. Ossë je učí umění stavby lodí.
1150 Olwë s většinou Teleri opouštějí Beleriand. Zbytek stále hledá Elwëho a získávají jméno Eglath (Sindar)
1151 Teleri kteří připluli do Valinoru zůstávají v zálivu Eldamaru na Tol Eressëa. Jsou nezíváni Falmari.
1152 Elwë se probouzí z tranzu a stává se králem elfů v Beleriandu. Jeho vlasy jsou stříbrné.
1161 Falmari které Ossë naučil stavět lodě opouštějí Tol Eressëa a připlouvají do Valinoru.
1162 Teleri zakládají město a přístav Alqualondë.
1165 Veškeří Vanyar opouštějí Tirion a odcházejí k Taniquetilu, Noldor spolu s Teleri zůstávají u pobřeží.
1169 Finwëmu a Míriel se narodil syn Fëanor. Kovář Aulë vyučuje Noldor kteří se zamilují do drahokamů. Rúmil z Tirionu vynalézá Sarati a zapisuje Ainulindalë, 1, 2. Trpaslíci zakládají pevnosti Nogrod a Belegost.
1170 Míriel Serindë umírá vyčerpáním poté co dala život Fëanorovi.
1172 Manwëho soud. a rozhodnutí o osudu Míriel.
1185 Finwë se žení s Indis. Narození Findis.
1190 Narození Fingolfina a Írimë.
1200 Druhý věk spoutání Melkora. Narození Lúthien v Neldorethu.
1230 Narození Finarfina a Fingona.
1250 Fëanor vytvořil Tengwar. Trpaslíci vstupují do Beleriandu a setkávají se se Sindar.
1280 Finarfin se žení s Eärwen.
1300 Třetí věk Melkorova spoutání. Narození Turgona a Finroda. Trpaslíci z Belegostu spolu s Elfy začínají s výstavbou pevnosti Menegroth v Doriathu. Jako odměnu získávají Trpaslíci mnoho vědomostí Melian a také množství perel, včetně Nimphelos. Daeron vytváří Certhas Daeron
1330 Skřeti jsou poprvé viděni v Beleriandu. Trpaslíci vyrábějí zbraně pro Sindar.
1350 Denethor (elf) dorazí do Beleriandu a spřátelí se s Thingolem a usídlí se v Ossiriandu. Daeronovi Cirth jsou přijaty Trpaslíky a stávají se známými na východ od Modrých Hor.
1362 Narození Galadriel a Aredhel.
1400 Morgoth je propuštěn po odpykání trestu.
1410 Morgoth se přátelí s Noldor
1449 Fëanor vynalézá krystaly Silima potřebné k vytvoření Silmarilů.
1450 feanorFëanor dokončuje Silmarily a vkládá do nich světlo dvou stromů které osvětlovali Valinor, poté je posvětila Varda takže se jich nemohl dotknout zlý tvor. Po dalších 20 let Melkor šíří pomluvy a nenávist, rozdmýchává spory.
1490 Valar vypovídají Fëanora z Tirionu poté co ovlivněn Melkorem napadl svého bratra Fingolfina. Fëanor doprovázený svým otcem Finwëm odejde na sever kde vystaví Formenos.
1492 Melkor navštěvuje Fëanora a pokouší jej, ale Fëanor jej odmítne. Finwë varuje Valar a začne sám více sledovat Melkora. Melkor se ukrývá a také se setkává s Ungoliant v Avatharu.
1495 Manwë přikazuje Fëanorovi dorazit na Taniquetil kde se usmíří s Fingolfinem. Ungoliant ničí Dva Stromy, Morgoth zabijí Finwëho ve Formenosu a uloupí Silmarily. Oba prchají do Beleriandu, kde se pohádají kvůli Silmarilům. Balrogové přijdou Morgothovi na pomoc a Ungoliant vyženou. Morgoth se skrývá v pevnosti Angband a vyzvedává Thangorodrim. Rozběsněný Fëanor přísahá pomstu Morgothovi, odmítne poslušnost Valar a svolá všechny své věrné, celý národ Noldor se kterými vyrazí do Alqualondë, kde po svých příbuzných požaduje vydání jejich lodí aby mohl pronásledovat Morgotha. Je odmítnut a proto napadá a zabijí Falmari a bere si jejich „Labutí Lodě“ násilím. Událost vejde do dějin jako zabíjení rodných. Pouť Noldor začíná.
1496 Mandos proklíná všechny Noldor kteří následovali Fëanora, za vraždění rodných. Finarfin s několika málo ze svého lidu projevuje lítost a vrací se do Valinoru kde je přijat. Jeho syn Finrod se stává vůdcem svého lidu a následuje Fëanora.
1497 1667-2-fPrvní bitva o Beleriand. Smrt Denethora, Obležení přístavů Falasu. Thingol stahuje svůj lid pod ochranu Melianina pásu který chrání Doriath. Laiquendi se již odmítají zapojovat do válek a nezvolí si ani nového krále po Denethorově smrti v bitvě.
Noldor dorazí k Helcaraxë, kde Fëanor zradil Fingolfina, opustil jej a se svým lidem odplul do Beleriandu aby v přístavu Losgar spálil bílé lodi Teleri.
Dagor-nuin-Giliath zvaná též Bitva pod Hvězdami. Fëanor je v bitvě smrtelně zraněn Gothmogem, jeho synové jej umírajícího vynesli z bitvy, Fëanor posledním dechem proklíná Morgotha a zavazuje své syny pomstou a získáním Silmarilů. Maedhros je vylákán Morgothem pod falešným příslibem příměří, padne do zajetí. Valar skrývají Valinor za zakleté ostrovy a zvyšují pohoří Pelóri, začnou vymýšlet Měsíce a Slunce aby nahradili zničené stromy.
1498 Maedhros skončí přikován na útesy Thangorodrim. Noldor zakládají velký tábor u Mithrimu a odmítají se podrobit Morgothovým požadavkům.
1500 helcaraxeNoldor vedení Fingolfinem překonávají Helcaraxë a také vstupují do Beleriandu. Bitva v Lammothu a smrt Argona. Začíná Věk Slunce, Valar vytvořili z posledního plodu Dvou Stromů, Slunce a z posledního Květu Dvou Stromů, Měsíc a zavěsili je na nebe. Tak začal první z věků Ilúvatarových dětí.


Pokračuj na: Počítání času a Kalendáře Ardy. >>>


11 komentáře

Pavel
 1 

Věru pěkné! Ale… ehm… nemohl by si to „někdo“ po sobě – nebo někdo jiný po něm – přečíst a opravit těch pár banálních hrubek (nejlépe i ty další, nebanální)..? ;-) Díky.

8. října, 2016 v 21:34
 2 

Noo Mohl .. resp nemáš zájem si k cenzorovi vzít i Korektora? ;-) Ale slibuji že texty nechám na Irith :-) tohlencto jsem tu měl jen rozdělané už dýl..

11. října, 2016 v 23:52
 3 

Špatná mapa, špatná mapa, jo, hodně špatná mapa, prostě špatná mapa (ta první). Přijďte na přednášku o geografii Ardy na TolkienConu a já vám řeknu proč :D

jinak velmi hezké :)

13. října, 2016 v 00:45
Entony
 4 

Tolkiencon je za dlouho (3 měsíce).. pokud vůbec bude, nehledě na to že na přednášku se vleze no kolik? 40 lidí max? Tak klidně okomentuj zde ;-) (kde si přečte pár set lidí, průměrná návštěvnost webu je pár desítek lidí denně) Případně nakresli a napiš článek .. rádi uveřejníme ;-)
PS: variant variant různých map podle představ různých malířů mám hafo, třebas je někdy na net nahodím, ale tuhle velkou jsem vybíral podle toho že je hodně velká a zobrazuje i zatopené části.

13. října, 2016 v 01:25
 5 

Je to na delší povídání a nechci, aby to vypadalo, že po přečtení celého propracovaného článku mám potřebu pouze a jen napsat „špatná mapa“. :D Nějaké mapy už kreslím a moc se mi nechce je zveřejnit před přednáškou, ale asi to udělám, nuže s dovolením sem můžu hodit aspoň animaci http://sarkaskorpikova.deviantart.com/art/The-continents-of-Arda-635883114
nebo klasicky Atlas Středozemě
http://i.stack.imgur.com/84DMi.jpg

Na zobrazené mapě chybí prakticky celé dva veliké kontinenty, jako by mapa končila rovníkem, ale na jihu od Středozemě je ještě Dark land, na východě hradby slunce a Amanu taky asi půlka chybí. Nápis „aman“, co má patřit celému kontinentu na západě, je někde nahoře v rožku. Jezero Helcar, má být buď už zaniklé, nebo ne tak na severu atd…Je toho moc na jeden komentář :)

13. října, 2016 v 16:42
Entony
 6 

Hej dobrá Animace :-) Hele dovolíš mi ji přidat ke článku? O:-)
PS: jen jsem projel pár anglických timeline, spojil je v jednu a přeložil. :-D Nic propracovaného na tom netentononc :-D
PPS: důvod proč se tvuj komentář neobjevil hned jsou odkazy v něm, kvuli prodejnímu spamu system zadržuje komentáře s odkazy. O:-)

14. října, 2016 v 00:44
 7 

Nakonec proč ne? :)
Ono i projet něco a přeložit je občas docela práce, jak by potvrdila třeba Irith při překládání Tolkienových dopisů :D

S odkazy bývá vždycky problém :D Zašrtnutí políčka „nejsem robot“ tomu nezabrání.

17. října, 2016 v 10:28
Pavel
 8 

Entony: Jestli to pomůže, tak klidně pomůžu (byť s cenzorem nic společnýho nemám) – však zas tak moc toho nepřidáváte. Ovšem já nejsem zrovna odborník na tyhle věci a třeba nějaký čárky mám taky většinou na háku ;-)

Apropos, u článku o Oonagh koukám na tag „silamrillion“, to je další skvostný překlep? ;-)

17. října, 2016 v 12:13
 9 

Šárka: Uf.. auuu ta animace má 23 mega :-O v čem jsi to dělala? kolik to má snímků? :-O
Každopádně přídáno i s odkazem na tvůj Deviantart :-) Díky :-) (hug)

Pavel: Ten Silmarillion mi na krk nehodíte :-D to spáchala Irith. Jinak předpokládám že html formátování a wordpress není problém?
Jsem to v téhle tabulce udělal děsivě nepřehledné díky odkazům.
Jestli no problém tak ti rád udělám přístup páč na web ostatní členové společnosti vysloveně dlabou :-D .
No já toho co nejvíc nechám na Irith má lepší češtin než já. :-D

18. října, 2016 v 16:41
 10 

Entony: Také děkuju! :) Je to kreslené pomocí gimpu a malování, ale nechápu, kde to nabralo tolik mega :D A to ani ještě není tak prokreslená a dotažená, jak by měla.

20. října, 2016 v 23:27
 11 

Šárka: Osobně bych řekl že to vzniklo při převodu obrázku na gifovou animaci, (to dělá gimp? Já jej nepoužívám tak nevím.) že ten gif animátor naklonoval obrázek mockrát aby vytvořil dojem plynulého filmu. Což samo v případě mapy je zbytečný. No ale jak říkám, gimp nepoužívám takže netucha jak postupuje: PS: koukal jsem ze na deviantu máš i prokreslenější ale neanimovaný obrázek :-)

21. října, 2016 v 10:32

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář