Čestná členství

  Vložil/a: Entony  1. ledna, 2009 | 4 710x prohlédnuto.

 

Doživotní čestné členství

Společnost uděluje za zvláštní zásluhy o rozvoj Tolkienova odkazu Doživotní čestné členství, které zahrnuje mimo jiné všeobecné pocty rovněž volný vstup na veškeré akce pořádané nebo spolupořádané Společností.

Doživotními čestnými členy byli jmenováni:

Stanislava Pošustová – Menšíková
1993; za smysluplný a pečlivý překlad Pána Prstenů a dalších Tolkienových děl do češtiny.

Karel Makovský
10. 12. 1995 Dracon u příležitosti odstoupení z funkce předsedy Společnosti za zásluhy o založení Společnosti a její nasměrování v prvních letech existence.

prof. Zdeněk Neubauer
22. 1. 1999 u příležitosti jeho přednášky na FF UK Praha za přínos k teoretickým studiím Tolkienova odkazu. Pan profesor Neubauer zesnul dne 5. 7. 2016.

Mimo to bylo v říjnu 1994 u příležitosti státní návštěvy nabídnuto čestné členství dánské královně Margharetě II., která se proslavila ilustrováním Tolkienových knih, ta však nabídku s díky odmítla.

 

Roční členství za zásluhy.

Dále Společnost od konce roku 1994 každoročně uděluje Roční členství za mimořádné zásluhy o rozvoj Společnosti a za práci v jejích řadách v minulých letech. Jedná se o bezplatné řádné členství s odběrem všech periodických a organizačních tiskovin pro daný rok a případným právem na členské slevy na akcích, jsou-li uplatňovány.

Tradičně bývají oceněny tři osoby, není-li uděleno kolektivní členství (jako v roce 1998). Dále platí tradiční pravidlo, že nejsou oceňovány osoby, které jsou v daném roce v aktivní službě, tedy ve vedení Společnosti – tím se stalo, že v současné době nejdéle sloužící člen vedení, David Kočí (od jara 1995), stále ještě na své ocenění čeká.

1995
Radim Pech za ilustrování časopisů Společnosti
Tomáš Kučerovský za ilustrování časopisů Společnosti
Irena Votavová (dnes Nevařilová) za rozsáhlou práci na poli překladatelském

1996
Barbora Krylová za překládání Basic Quenya od Nancy March
Helena Soukupová-Clarková za příspěvky v oboru anglistiky
Vladimír Wagner za novou grafickou úpravu Thorina

1997
Richard Lastovecki za neustálé podnětné připomínky k chodu Společnosti
Daniel Soukup za rozsáhlé příspěvky do časopisů Společnosti
Petr Strossa za přínosy na poli jazykovědy

1998
Kolektivní členství získali členové hudebního uskupení Poetické Společenstvo za přínos na poli hudebním
Petr Bohdan
Jitka Crhová (dnes Žídková)
Jan Forst
Kateřina García
Kateřina Schwarzerová

1999
Jakub Kočí za množství obrázků pro Palantír, které vždy kreslil ochotně a hezky a za vydatnou morální podporu při nejedné příležitosti
Tomáš Prokůpek za řadu kvalitních a zajímavých článků, kterými do časopisů přispěl
Michal Valouch za nenápadnou, ale vydatnou pomoc při organizování a vydávání

2000
Jan Vorlíček za organizování většiny akcí Společnosti v letech 1995 – 1999
Jiřina Vorlová za zapůjčení prostor pro konání Oslavy Bilbových narozenin 1999
Václav Šatava za v historii nejrozsáhlejší sbírku příspěvků do časopisu Palantír

2001
Ondřej Janovský za ilustrace a jinou práci pro Palantír
Mirka Misáková za redigování časopisu Palantír v letech 1996 – 1999
Filip Münz za vedení Společnosti a redigování časopisu Thorin v letech 1995 – 1999

2002
Daniela Binderová za vedení pokladny Společnosti od r. 1995 a za redigování časopisu Thorin v r. 1999
Vladimír Satran za ilustrace pro časopis Thorin
Lucie Šipkovská (dnes Cellerová) za redigování časopisu Thorin v roce 2000