O Společnosti JRRT

  Vložil/a: Entony  1. prosince, 2008 | 11 440x prohlédnuto.

O nás aneb historie a činnost Společnosti v kostce

Společnost přátel díla J.R.R.Tolkiena byla založena 3.ledna 1992 v Brně u příležitosti stého výročí narození profesora Tolkiena. Postupně se členská základna rozšířila i do dalších částí země a na podzim téhož roku Společnost pořádá první setkání a vydává první časopis. Během následujících let se větší část členstva a aktivit přesunula do Prahy a počet členů stoupl natolik, že již mohla Společnost v letech 1994-95 úspěšně pořádat velkolepé akce se zahraniční účastí či besedy se zasloužilými osobnostmi.

Díky účasti na Stoleté konferenci v Oxfordu (1992) i osobním aktivitám získala Společnost řadu cenných kontaktů v zahraničí i u nás. Udržuje také dobré vztahy s překladateli a vydavatelstvími, snaží se poskytovat potřebné informace a na druhou stranu sbírat údaje o všech aktivitách a tiskovinách spojených se jménem J.R.R.Tolkiena.

Společnost v minulosti organizovala například dřevěnou bitvu Pán PrstenůDurinův Den a mnoho dalších zajímavých akcí. Také se mimo jiné výrazně podílela na organizaci TolkienConu 2003, který se těšil velké návštěvnosti a spoustě kvalitních přednášek. Dále je možno uvést pořádání Lotrconu 2008 a Fantasy Linie v rámci Festivalu Fantazie konaného v Chotěboři.

Společnost také vydávala dva časopisy. Literárně zaměřený Thorin a Palantír věštící všelijaké zvěsti o dění ve Společnosti.

Společnostní rok sestává ze dvou hlavních akcí. S jeho začátkem podle královského kalendáře je spojena Oslava zničení prstenu a na opačném konci roku, v polovině září, se schází členové k méně formální oslavě Bilbových a Frodových narozenin. Kromě těchto hlavních setkání se pro členy a příznivce pořádají i další akce.

V současnosti vycházejí samostatně rozsáhlé práce a mimořádné publikace, které Společnost nabízí svým členům.

Chronologický výpis všech akcí

Výsledky soutěže o Bilba