Minas Tirith č. 3 – březen 1995

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Minas Tirith  23. března, 1995 | 3 043x prohlédnuto.

březen 1995, číslo 3

„Radost i žal / my přežijem, / my přežijem / cokoli!“
JAN NERUDA
Ale jistě, tušíte správně, řeč bude o Oslavě zničení Prstenu. Nehodláme zastupovat podrobnou reportáž v Palantíru, ale rádi bychom vás upozornili na několik momentů, které se v oficiální zprávě pravděpodobně neobjeví.
Nejpodivuhodnějším podnikem celé Oslavy se bezpochyby stala současná zkouška, premiéra a derniéra divadelního představení pohádky Farmář Jiljí ze Šunky. Přišel se na ni podívat dokonce i pan Fried, čtenářům Minas Tirith již dobře známý. O zodpovědnosti, se kterou se herci na hru
připravovali svědčí například fakt, že nejmenovanému redaktorovi tohoto listu spadla jeho (naštěstí jen epizodní) role pod vlak metra, a tak se ji musel učit těsně před představením na poslední chvili. Nebo
že Hynek Med, hrající krále, se poněkud zapomenul a při jednom nácviku ukončil svůj lament slovy: „…dokud budou stát trůny Valar!“ Členové, kteří se na Oslavu nedostali, nemusí litovat. Protože byl z celého představení pořízen videozáznam, nezůstanou této ostudy ušetřeni.


Největším výbuchem celé Oslavy se stalo pravděpodobně organizátory slibované „Velké překvapení“ – ohňostroj a výbuch Orodruiny.
Filip Münz se (podobně jako Karel Makovský a další „experti“) nezúčastnil přednášky Daniely Binderové o hobitích norách a nedostane tedy zápočet.
Domnívám se, že většina účastníků ani nepostřehla, že se nám přes veškerá ujištění o tom, že cesta je zcela zřejmá, při putovaní do tělocvičny na přespaní povedlo zabloudit. Naneštěstí jim potom jistý hobit
zapomněl vysvětlit správnou cestu, takže až do konce Oslavy chodili značnou oklikou.
Co se tělocvičny týče, vybíráme z obsahlé zprávy našeho zvláštního dopisovatele Davida Kočího:
„Během Oslavy se toho naštěstí mnoho nezničilo. Změnit jsme se to pokusili v noci ze soboty na neděli v nedaleké tělocvičně, kde jsme přespávali. Jelikož se tam nenacházel žádný klidnící člen s dostatečnou autoritou (Jirka Grunt se pro tuto noc rozhodl spát na koleji a tak jsem to tam měl v rukách já), začal jsem s Bobbym hrát volejbal s nafukovacím balónkem. Postupem času se k nm přidali i další hráči a balónek nám, ta jedna ošklivá bestie, prasknul. Jelikož jsme minulé noci uspořádali podrobný průzkum tělocvičny a jejího blízkého okolí, nebylo pro nás problémem najít míč nový, tentokráte zcela volejbalový, avšak nenafouknutý. A děly se věci. Míč, do kterého všichni tloukli, co to dalo, si dělal, co chtěl. Nehráči, z nichž mnozí již šli spát, byli jeho vděčnými cíli. Kupodivu se rozdělili na dvě skupiny. Jedna, agresivní, se nám neustále snažila míč odebrat a druhá, většinová, která údery míčem do svého těla zcela ignorovala a klidně spala dál. Po dlouhé době mého naléhání se údery přeci jen poněkud zklidnily, někteří hráči časem odpadli a my jsme změnili hru na basketbal. Ten se odehrával také bez jakýchkoliv pravidel a spíše připomínal ragby. Není proto divu, že když jsme asi v půl čtvrté uléhali, byli jsme všichni zcela zničení a také není divu, že jsme se probudili až v půl desáté, přičemž dalším problémem bylo, že bylo už půl jedenácté, poněvadž jsem si zapomněl přeřídit hodinky.“


Závěr Oslavy patřil důstojnému kostýmovanému průvodu nedělní Prahou a korunovaci Aragorna králem. Tato se udála za policejní asistence pod jedním mostem. Původně se zdálo, že nás policisté chtějí obvinit z pohrdání republikou a pokusu o nastolení monarchie, ale pak se ukázalo, že mají pouze
strach o naše zdraví a bojí se, aby nás nepřejelo auto.
Nakonec bych jěště chtěl osobně poděkovat všem, kteří jakkoliv pomáhali s přípravou Oslavy (a zvláště s přípravou sobotního banketu). Speciální dík si zasluhují děvčata z Charismy, která nejenom zadarmo zpívala, ale také obětavě myla nádobí. Díky moc.
Nyni jiz k dalsim udalostem.Celtic Rej

Na den sv. Patrika se skupina (nejen) pražských tolkienistů (poté, co se nedostala do přecpané irské hospody) rozhodla zajít na koncert britské skupiny Celtic Ray do alternativního klubu Roxy. Jakkoliv budilo prostředí tohoto experimentálního prostoru u někoho rozpaky, vlastní koncert byl velmi vydařený. Členové Společnosti zde také osobitým způsobem propagovali Oslavu zničení Prstenu: ze zbylých pozvánek skládali vlaštovky a pouštěli je do rozradostněného publika.

Cena Karla Čapka

Ti tolkienisté vám vlezou všude a strašně rychle se množí. O pravdivosti tohoto tvrzení se mohli přesvědčit organizátoři soutěže o nejlepší českou sci-fi. Členové Společnosti zaujímají mezi porotci nezanedbatelnou část. Jak se vyjadřují někteří přátelé, začínáme mít pěkně dlouhé prsty. Ve zmiňované soutěži se mimochodem objevilo několik děl s tolkienovskou tématikou, takže uvidíme, jak si povedou.

Roklinka

Koncem března zahájilo na V©K 17. listopadu svoji činnost nové knihkupectví Roklinka (na jejich stánek si jistě vzpomenou účastníci Oslavy zničení Prstenu). Kromě tradičního sortimentu sci-fi a fantasy a modní karetni hry Magic si zde můžete zakoupit třeba i kolibříky z Lyry Pragensis.

Fantasy Harlequin

Z dobře informovaných zdrojů blízkých sestře jednoho z redaktorů jsme se dozvěděli, že jedna z knih nakladatelství Harlequin je bez pochyby zařaditelná do fantasy, neboť v ní vystupuje nefalšovaný jednorožec. Dílko napsala Kelly Streetova a jmenuje se Panna a jednorožec. Doporučujeme nejenom Standovi Rygalovi, ale i všem ostatním příznivcům této kvalitní četby.

Knihy

Nakladatelství Mustang vydalo knihu Davida Daye Průvodce světem J. R. R. Tolkiena. Publikace je psána jako encyklopedie, je bohatě ilustrována a stojí 139,- Kč. Nicméně její kvalita je obecně hodnocena jako nevalná až mizerná. Podrobnou recenzi naleznete v nejbližším Palantíru (tam byste se také měli něco dozvědět o vydavatelských plánech Mladé fronty).
Podle nejnovějších informací hodlá nakladatelství Winston Smith vydat první Knihu ztracených příběhů po dvouletém odkladaní v průběhu června. Plánovaná cena je 149,- Kč. Druhý díl by se (prý) měl objevit před vánocemi.
Doposud se však nepodařilo zajistit obaly, které na komplet Tolkienových knih vydala Mladá fronta, takže zájemcům nezbývá než návštěva knihkupectví MF na Narodní třídě. Samostatný obal stojí 30,- Kč.

Keltové na Moravě

Bratrstvo keltů (Korunovační 8, 170 00 Praha 7, tel/fax 377332) pořádá od 12.00 hodin dne 30. dubna do 12.00 hodin dne 1. května v prostorách Cisterciana Sarensis ve Zďáru nad Sázavou oslavu Beltine, první setkání českých a moravských keltů po dvou tisících let. Na pořadu jsou koncerty Jana Hrubého, Českého srdce, Asonance, přednášky o hudbě, výtvarném umění, historii i keltských rituálech. Zajištěno je občerstvení, ubytování je třeba objednat. Vstupné činí 5,- Kč na hodinu, tj.
120,- Kč za celou akci. Organizátoři slibují též šestihodinovou rekonstrukci původního rituálního obřadu.

Arcanum ardentis

Z čísla 1-2/95 časopisu Interkom jsme se dozvěděli o založení spolku Tajemství hořícího neboli Arcanum ardentisArcanum archetypy determinovaných nepřátel Tolkienova ideového stínu (pro nechápavé a cizince též Arcanum of Archetype Determinated Enemies of Tolkien Ideas Shadow), jehož cílem je 1.) vzdávat Mistrovi čest tím, že podporuje zpracování jiných archetypů než archetypů objevujících se v Mistrově díle 2.) všemi prostředky chránit Mistrovo dílo před zuřivými smečkami tolkienistů a 3.) zabránit příznivcům V. Kadlečkové, aby se
stali čestnými členy. Zájemci o členství se mohou hlásit prostřednictvím redakce Interkomu. Měli by obdržet slizkou moduritovou placku s nápisem Arcanum ardentis a kalašnikov.
Redakce se domnívá, že by nejbližší Kongres Společnosti měl projednat udělení čestného členství Vojtěchu Beránkovi (zakladateli a doposud jedinému členu tohoto sdružení) za jeho přínosnou aktivitu. Jsme si zcela jisti, že by ho to kromobyčejně potěšilo.

Klíč

O koncertu skupiny Klíč prvního jarního dne v Brně nám bylo přísně zakázáno referovat. Poznamenejme jen, že jaro se moc přivolat nepovedlo.

Představení Hobita v angličtině

Podle důvěrných informací, které se nám podařilo získat, uvažuje divadlo Minor o uvedení své skvostné hry též v angličtině. Jelikož byli o pomoc při překladu požádáni členové Společnosti, je možné, že se podaří z hry odstranit alespoň část nepatřičností. Tato aktivita ale nikterak nevylučuje naše úvahy o secvičení vlastního představení Hobita, které bychom zdarma uváděli na Senovážném náměstí v
době, kdy by Minor hrál svoje představení, a tak bychom odlákali (a zachránili) všechny divaky.

Omluva…

Omlouváme se všem účastníkům Oslavy, že neměli možnost shlédnout přislíbenou světovou raritu. Musíme tímto bohužel oznámit, že si dotyčný už přečetl Hobita a to kupodivu nikoliv v češtině ani v angličtině, ale v jazyce našich východních bratří, slovenštině (pozn. – je to Čech jako poleno).

Beseda

První pátek měsíce května by se v rámci pravidelného pražského pelouchu měla v místnosti č. 111 v hlavní budově Filosofické fakulty na Palachově náměstí uskutečnit od 15.00 hodin diskuse s paní Stanislavou Posustovou, panem Lubomírem Dorůžkou a možná i dalšími hosty. Všichni
členové i nečlenové jsou srdečně zváni.

Kriminální činy členů Tolkienovy společnosti

(Od našeho zvláštního dopisovatele, psa Garma.)
když jsme se v průběhu minulého roku dozvěděli, že majoritní podíl v podniku Spolana Neratovice koupil jistý pan Grunt za nějaké dvě miliardy korun, zhrozili jsme se, že náš milý redaktor prchne do světa velkých bussinessmanů a již ho víckrát neuvidíme. Jaká byla naše radost, když se v denním tisku objevila zpráva, že dotyčná osoba danou částku doposud nezaplatila a není známo její trvalé bydliště. Neprozrazujte, prosím, nikdo tedy příslušným orgánům, že onen podvodník ve velkém stylu vede korespondenci Tolkienovy Společnosti. (Na jeho obranu musím říci, že vzhledem k relativní blízkosti Nížeboh a Neratovic, mohlo být Jirkovým úmyslem Spolanu prostě zavřít a nechat zkrachovat, což by se mu zajisté podařilo…).Minas Tirith

Vydává Společnost přátel díla pana J. R. R. Tolkiena
Uzávěrka dne: 20. 4. 1995
Redakce: Jirka Grunt, Nížebohy 8, 411 18 Budyně n. O.
Pouze pro členy.
Bezplatně.

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář