PRSTENY MOCI

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Artefakty Středozemě  6. září, 2010 | 8 800x prohlédnuto.


Článek byl převzat s laskavým svolením autora
ze serveru: Imladris-Roklinka

Tři prsteny pro krále elfů pod nebem,
Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene,
Devět mužům: každý je k smrti odsouzen,
Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže,
Jeden všechny přivede, do temnoty sváže
v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

Základní data

Tvůrce: Celebrimbor za pomoci Annatara (převlečeného Saurona), Sauron (tvůrce Jednoho)
Pozdější vlastníci: Jeden prsten – Isildur, Sméagol řečený Glum, Bilbo Pytlík, Frodo Pytlík, krátce Samvěd Křepelka
Elfí prsteny – Gil-galad a Elrond (Vilya – Prsten vzduchu), Galadriel (Nenya – Prsten vody), Círdan a Gandalf (Narya – Prsten ohně)
Prsteny trpaslíků – Durin III. (největší ze Sedmi) a po něm všichni páni Durinova rodu až po Thráina, vlastníci ostatních prstenů neznámí – některé pak získal Sauron zpět, jiné sežrali draci
Prsteny lidí – devět smrtelných mužů, jejichž jména byla zapomenuta (kromě Černokněžného krále a Khamula)
Doba vzniku: Druhý sluneční věk
Materiál: zlato (Vládnoucí prsten, trpasličí prsteny), zlato a rubín (Narya), mithril a diamant (Nenya), zlato a safír (Vilya), pravděpodobně zlato, stříbro, železo a jiné kovy (prsteny lidí)
Počet: 20 (9 pro lidi, 7 trpaslíkům, 3 elfům a Jeden Vládnoucí)
Rozmístění: Vládnoucí prsten – Mordor, Minas Ithil, dno Anduiny, jeskyně pod Mlžnými horami, Dno Pytle
Nenya – Eregion, Lothlórien
Narya – Eregion, Lindon, Šedé přístavy, nakonec putoval s Gandalfem po Středozemi
Vilya – Eregion, Lindon, Imladris
Trpasličí prsteny – Eregion, Khazad-dum, Železné hory, Modré hory, Šedé hory, Mordor
Prsteny lidí – Eregion, Mordor, Angmar, pravděpodobně Rhun a Harad, Dol Guldur, Minas Morgul
Vlastnosti: Jeden prsten – ovládal všechny ostatní a viděl všechno, co bylo vykonáno menšími prsteny; pokud byl na prstě, činil svého majitele neviditelným
Elfí prsteny – zabraňovaly stárnutí a vadnutí v čase; Narya v sobě měla sílu podněcovat druhé k činům, Vilya podporovala růst a udržovala v zemi jaro, Nenya udržovala stále čistý vzduch a jasný svit hvězd
Trpasličí prsteny – tvořily základ každého ze Sedmi trpasličích pokladů; potřebovaly zlato, aby plodily zlato
Prsteny lidí – propůjčily svým majitelům dlouhý život a velkou moc (a oni se stali ve své době velkými válečníky a černokněžníky), avšak nakonec je zradily a přivedly do temnoty

Tři Prsteny Elfů
Narya, Nenya a Vilya. Tři prsteny Elfů byly nejsilnější z Prstenů Moci vyjma Sauronova Vládnoucího prstenu. Jejich síla byla v porozumění, tvoření, chápání a v hojení. Nesloužily jako zbraně, ačkoli mohly sloužit k obraně proti Sauronovi a jeho sluhům.Tři prsteny neměly schopnost činit své nositele neviditelným.

Tři Prsteny zhotovil moudrý mezi Elfy, kovář Celebrimbor z Cesmínie roku 1590 Druhého věku. Celebrimbor a Elfové – kováři z Eregionu – byli však oklamáni Sauronem. Ten se jim zjevil v sličné podobě jako Annatar, Pán darů, a předstíral, že je vyslancem Valar. Slíbil, že je naučí novým schopnostem. Se Sauronovou pomocí tak Elfové začali kovat prsteny Moci: Devět a Sedm. Tři však vytvořil Celebrimbor sám a Sauron se jich nikdy nedotkl.
Kolem roku 1600 Sauron vytvořil Jeden Prsten v ohních Hory Osudu, aby vládl ostatním Prstenům Moci. Když si jej nasadil, Elfové si uvědomili, že byli oklamáni. Galadriel tehdy doporučila Celebrimborovi, aby Tři Elfí prsteny byly skryty a nikdy nepoužívány, dokud bude mít Sauron Jeden. V roce 1693 Galadriel dostala Nenyu, zatímco Narya a Vilya byly poslány ke Gil-Galadovi do Lindonu.
Sauron válčil s Elfy a zničil Eregion v roce 1697. Mučil Celebrimbora, aby se dozvěděl kde jsou ukryté Tři Prsteny, a když mu to Celebrimbor odmítl říct, Sauron ho zabil.
Na konci Druhého Věku v roce 3441 byl Sauron poražen a Jeden Prsten mu byl vzat Isildurem (a později se ztratil, když byl Isildur zabit na Kosatcových polích).
Když byl Prsten zničen v březnu 25, 3019, Tři ztratily svojí moc. Jejich tři tehdejší nositelé, Gandalf, Galadriel a Elrond, je odvezli na Západ, poté co opustili Středozemi 29. září 3021.

Narya
Prsten Ohně. Narya byl osazen Rubínem. V době Války o Prsten ho nosil Gandalf.

Když byly v roce 1693 Druhého Věku Tři Prsteny skryty ,Narya byl svěřený Gil-Galadovi. Ten ho potom předal Cirdanovi, Pánu Šedých Přístavů. Není však jisté kdy to Gil- Galad udělal. V jedné verzi „Příběh Galadriel a Celeborna“se říká , že Gil – galad dal Naryu Cirdanovi brzy potom co ho dostal od Celebrimbora, a toto zdá se být utvrzeno i v komentáři „Příběh Let“ a v Silmarillionu který říká ,že Cirdan držel Naryu od začátku. Ale okrajová poznámka k „Příběh Galadriel a Celeborna“říká, že Gil-galad čekal, až odešel do Lindonu s Posledním Spojenectvím v roce 3431 D.V. . až pak dal Naryu Cirdanovi.

Když Gandalf přijel do Šedých Přístavů kolem roku 1000 třetího věku, Cirdan si povšiml že byl moudrý z Čarodějů a měl největšího ducha. Proto dal Naryu Gandalfovi, a řekl: „Vezměte si tento prsten, Pane, pro vaše pracovní vytížení bude dobrý a bude vás podporovat v únavě kterou jste si vzal na sebe. Protože toto je Prsten Ohně, a s tím můžete rozdmýchat srdce ve světě v kterém roste chlad.“ Dodatek B Pán Prstenů: „Příběh z léta “ s. 366
Na konci Války o Prsten, se Gandalf vrátil do Šedých Přístavů a nijak netajil, že nesl Naryu. Tehdy s ním opustil Středozemi a odplul na východ spolu s Elrondem a Galadriel, nositeli Vilyi a Nenyi.

Jména a etymologie: Také nazvaný Narya Skvělý, Prsten Ohně,Rudý Prsten, a Třetí Prsten. Jméno Narya přichází z Quenyjštiny ze slova – nar „plamen, oheň.

Nenya
Prsten Vody. Nenya byl osazen Diamantem. A jeho kroužek z mithirlu. Nosila jej Galadriel.

Galadriel ho dostala od Celebrimbora když se tři skryly a byl první skrytý v roce 1693 Druhého Věku. Užívala Nenyu k uchovávání krásy Zlatého Lesa v Lothlorienu, který vskutku vypadal jako „nadčasová země která nevadla, neměnila se či neupadala do zapomnění. Galadriel také užívala Nenyi k ochraně Lothlorienu když Sauron vzrůstal ve vnějším světě.

Když Frodo Pitlík přišel do Lothlorienu na začátku roku 3019, tak mu Galadriel odhalil Nenyu. Jako nositel Jednoho, mohl Frodo vidět Nenyu na Galadrielině prstu, zatímco jiní, jako Sam Křepelka ,ne. Galadriel řekla Frodovi , že jestli se mu podaří zničit Jeden Prsten, Nenya by mohl ztratit svou moc a Lothlorien by mohl začít uvadat. Z toho byla Galadriel velice smutná, ale ona a jiní Elfové byli ochotní vydržet to, aby byl Sauron naprosto poražen. Galadrielina touha po Moři a touha vrátit se do Zemí Neumírajících byla zvětšena Nenyou. V září 29, 3019, po pádu Saurona, opustila Galadriel Středozem a vrátila se s Nenyou na Západ.

Jména a etymologie: Také nazývaný Prsten Vody, Bílý Prsten, Jméno Nenya je odvozené ze slova nen znamenající „voda.“

Vilya
Prsten Vzduchu.Říkalo se, že Vilya je nejmocnější ze Tří. Měl zlatý kroužek a byl osazen Safírem. V době Války o Prsten ho nosil Elrond.

Vilya se dostal k Elrondovi tak, že mu jej Gil- Galad dal do úschovy. Není však jisté kdy to udělal. Podle „Příběhu z Let“ to Gil-Galad udělal předtím než zemřel, ačkoli to nespecifikuje jak dávno před jeho smrtí, která nastala v roce 3441 D.V.  V „Příběhu Galadriel a Celeborna se „říká , že Gil-Galad dal Vilyu Elrondovi kolem roku 1701 D.V., kdy jmenoval Elronda jako jeho místodržícího. Elrond užíval Vilyi k udržení bezpečí Roklinky před sluhy Sauronovi. Elrond nosil Vilyu tajně až do Války o Prsten. V září 29, 3021, se s ním Elrond vydal přes moře.

Jména a etymologie: Také nazvýván Prsten Safíru, Modrý Prsten, a Prsten Vzduchu. Vilya se míní „vzduch, oblohu.“

Sedm Prstenů Trpaslíků

Sedm prstenů ,bylo uděláno elfými kováři z Eregion se Sauronovou pomocí. Elfové však byly oklamáni Sauronem, když přišel do Eregionu v převleku prohlašujícím se za Annatara, vyslancem Valar. Pomáhal Elfům v kování Prstenů Moci. Během roku 1500 D.V., bylo Sedm vykováno. Každý ze Sedmi měl zlatý kroužek s jednotlivým drahokamem.

Kolem roku 1600, Sauron ukoval Jeden Prsten aby vládl ostatnim Prstenům Moci. Vyhlásil válku Elfům a napadl Eregion v roce 1697. Tři byly skryty, ale Sauron se zmocnil Devíti pod mukami hlavního z Elfů – kováře Celebrimbor který mu prozradil umístění Sedmi Prstenů. Podle Trpasličí legendy, byl první ze Sedmi dán Elfy Durinovi III, Králi Khazad-dum, proto ho Sauron nemohl najít. Ale Sauron vzal zbývajících šest Prstenů a prodal je ostatním šesti rodům trpaslíků.

Jako ostaní Prsteny Moci, Sedm zvišovalo sílu jejich nositelů. Trpaslíci kteří dostali Sedm Prstenů byly zkušenější v získávání bohatství. Ti, kdo obchodovali se zlatem hromadili více zlata, zatímco ti, kdo obchodovali se stříbrem či drahokamy či jinými drahocennými materiály nabýval počet naturálií. Říkalo se, že Sedm Prstenů byl základ bohatství každého z Trpasličích králů.

Ale Sedm Prstenů také způsobovalo jejich nositelům to,že se stávaly hrabivými a brali bohatství nad všechno ostatní. Tato posedlost někdy nosiče vyzívala k nerozumnému chování se k těm ,kteří se jim zdáli být hrozbou pro jejich bohatství. Tímto způsobem, se projevil Sauronův vliv v dělání Sedmi.

Ať tak či onak, byl to Sauronů záměr použít Sedm k zotročení Trpasličích králů k jeho vůli, ale jeho plán v byl neúspěšný. Trpaslíci se ukázali tvrdší než si myslel. Trpaslíci se nestávali přízraky jako muži, kteří dostali Devět Prstenů, a ani jim neprodlužovaly život.

Sauronova nenávist k trpaslíkům rostla a hledal způsob jak je od nich získat zpět. Sauron získal zpět dva Prsteny, ale čtyři jiné byly sežrány Draky a byly zničené. Poslední zbylý ze Sedmi Prstenů byl ten, který byl dán Durinu III. Třebaže byl dán Elfy a ne od Sauronem,i tento Prsten byl stále zkažený protože Sauron ho pomáhal dělat.

V roce 2790, Thror – král z Durinova rodu –  se rozhodl jít do Morie, která byla jediným ohromným domovem trpaslíků ale již dlouho byla obsazená skřety a jinými zlými stvořeními. Thror byl nositel posledního ze Sedmi, a to mohlo být to, že Prsten ovlivnil jeho mysl. Thror byl zabitý v Morii, a někteří z jeho rodu věříli , že jeho Prsten tam byl ztracen, ale ve skutečnosti ho Thror dal jeho synovi Thrainovi II.

Včas, poslední ze Sedmi Prstenů začal ovlivňovat Thrainovu mysl a také on byl pohlcen touhou, aby se znovu získala bohatství které jeho lidé ztratili. V roce 2841, Thrain směřuje k pevnině se záměrem znovupřevzetí osamělé Hory v které přebýval Drak Šmak.

Sauron si však stále myslel, že Thrain měl Prsten a poslal skřety, vlky, a zlé ptáky v honbě za ním. Nakonec v roce 2845, byl Thrain chycen na okraji Temného Hvozdu a  byl uvězněn v Sauronově žaláři v pevnosti Dol Guldur. Thrain byl nakonec utrápen a poslední ze Sedmi Prstenů trpaslíků byl vzat Sauronem.

V roce 3017, Sauron poslal vzkaz Dainovi Železné noze, dalšímu králi z Durinova rodu. Sauron mu slíbil , že mu vrátí zbývající tři Prsteny výměnou za Jeden Prsten nalezený Bilbem Pitlíkem . Trpaslíci však neodpověděli.

Když byl nakonec Jeden zničen a Mordor zbořen, zničili se také poslední tři Prsteny trpaslíků.

Devět Prstenů Lidí

Devatero Prstenů bylo dáno Sauronem mužům z nichž se díky Prstenům stali nazgulové. V každém byl vsazen drahokam. Byly udělané Celebrimborem a Elfy z Eregionu kolem roku 1500 D.V. Elfové udělali Prsteny za pomoci Saurona, který k nim přišel v převleku a oklamal je o jeho pravé identitě. Sauron pak vykoval jeden aby ovládat osatní Prsteny Moci. Sauron vyhlásil válku Efům.Napadl Eregion v roce 1697 a zmocnil se Devíti Prstenů.Pak je nabídl devíti Mužům, tři o kterých se říká, že jsou Muži z Numenoru. Tito Muži užívali jejich moc  k ovládání a stávali se ohromnými Králi a černokněžníky a získali slávu a bohatství pro sebe. Devět udělali jejich nositele neviditelné a prodloužily jejich životy. Ale tyto dary se brzy staly jejich prokletím. Oni se nakonec stali permanentně neviditelnými a jejich životy byly se táhly a žití se jim stalo nesnesitelným. Stali sse z nich přízraky, spatřitelnými jen tehdy,když byli oděny v černých šatech.Nositelé Devítí Prstenů se poprvé objevili jako přízraci, či Nazgulové, kolem roku 2251 D.V.Nazgulové byli pod naprostou kontrolou Saurona. Už neměli svou vlastní vůli. Trpaslíci vzdorovali zotročení skrze Sedm Prstenů – ačkoli se stali hrabivými – a Elfové neužívali Tři měl zatímco Sauron Jeden. Někdy jim zřejmě Sauron vzal Devět. To je uvedeno v několika příbězích, že Sauron držel Devět ve svém majetku. Zatímco Nazgulové byli evidentně tak podrobení Sauronovi , že již nepotřebovali nosit Prsteny. Nazgulové se stali Sauronovi nejmocnějšími sluhy. Vedení pánem Nazgulů, teror udeřil v srdci těch, kdo se s nimi setkali. Během Války o Prsten, byli Nazgulové poslaní znovu získat Jeden od Froda Pitlíka. Byli přitahováni k Jednomu a mohli vidět Froda když si jej nasadil. Ačkoli pokušení  Jednoho bylo ohromné, Sauron neměl žádný strach ,že by si ho jeden z Nazgulu zkusil nechat protože byli neschopní neposlechnou Saurona. Jeden Prsten byl zničen v ohních Hory Osudu v březnu 25, 3019, a všechny ostaní Prsteny Moci byly bezmocné. Pán Nazgul byl poražen v bitvě na Pelennorských Polích; osm zbývajících Nazgulů zahynulo v plamenech když Hora Osudu explodovala. Devět bylo zničeno jak se Barad-dur zhroutil a Mordor padl.

>>> Prsteny Moci na Wikipedii <<<


>>> Jeden Prsten na Wikipedii <<<

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář