LIDÉ

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Národy Středozemě  16. srpna, 2010 | 6 256x prohlédnuto.


Článek byl převzat s laskavým svolením autora
ze serveru: Imladris-Roklinka


První rod Edain (Dům Bëorův)

První rod Edain byl nejblíže spřízněn s třetím, jejich jazyky se podobaly a dlouhou část cesty vedli společně. Bëorovci se nejdříve načas usadili u jezera Rhûn, ale poté přešli Mlžné a (většina) Modré hory, a dorazili do Ossiriandu. Tam je nalezl Finrod Felagund a vyvedl je z Ossiriandu do Estoladu, tábořiště. Tam rovněž nějaký čas dleli, než jim byl dán v léno Ladros na severozápad od Dorthonionu. Vládnoucím rodem Prvního rodu byli rod Bëorův. Z něj vzešli mj. Beren a Húrinova manželka Morwen Eledhwen. Po Bitvě náhlého plamene však byla většina Prvního rodu povražděna, ženy a děti odvedla Emeldir Mužná do Dor-Lóminu k Třetímu rodu, kdežto přežívající muži bojovali a byli vyhubeni. Na konci Prvního věku slunce splynuli s Třetím rodem v Númenorejce. Většina Věrných byla původem z Prvního rodu, stejně jako většina Númenorejské populace Gondoru a Arnoru.
Příbuzní Prvního rodu žili především v severním Eriadoru, kde se v Hůrce smísili s Druhým rodem a hobity. Po založení Arnoru se Dúnadané a bëorovci smísili.
První rod je popisován jako černovlasý, šedooký, a nejvíce připomínající Noldor ze všech lidí.

Druhý rod Edain (Dům Halethin)

Druhý rod, nazývaný též Haladin, byl vzdáleněji příbuzný s ostatními rody, a mluvil jiným jazykem. Měli samotářskou povahu, a nevměšovali se do okolních věcí, pokud se to netýkalo jejich obrany.
Když se dostali do Beleriandu, neodešli do Estoladu, ale místo toho se usadili v jižním Dor-Caranthiru. Tam byli přepadeni skřety, a byli by byli vyhlazeni, nebýt statečného muže jménem Haldad, a jeho dětí Haldara a Haleth. Ti ubránili svůj lid, a protože Haldad a Haldar zemřeli, vzali si Haleth za svou paní. Do té doby totiž neměli vládce, a žili sami ve svých komunitách. Pod jejím vedením se usadili v lese Brethil a střežil Brody přes Teiglin. Populace Haladin byla zdecimována po Pádu Doriathu a hrstka přeživších uprchla k Ústí Sirionu a poté odplula na Númenor. Všichni zřejmě zahynuli při Pádu Númenoru.

Haladin ve Středozemi v Druhém věku byla velká populace. Žili v lesích, které později Númenorejci vyhladili, čímž také zdecimovali jejich populaci. Poslední Haladin, zdá se, žili v Hůrce, kde se mísili s bëorovci a hobity; a z lidu Haladin byli také Vrchovci, a potažmo skřeti Skurut-hai (vznikli křížením zlých lidí a skřetů). Ve druhém věku žili ještě haladin v celém Gondoru, ale jejich populace se zmenšovala a mísila. Na konci Třetího věku již žili tito lidé zřejmě jen na mysu Andrast.

Mezi příbuzné Druhého rodu se počítají Vrchovci a lidé z Hůrky.

Třetí rod Edain (Dům Hadorův)

Byl ze všech rodů nejpočetnější. Lidé ze Třetího rodu byli zlatovlasí a modroocí, a nejvíce připomínali Vanyar. Byli dobrými válečníky, a byli věrní Fingolfinovu domu. Jejich vládcové pocházeli z Marachova rodu.

Hadorův rod přišel do Ossiriandu, ale protože jich bylo mnoho, loudali se podobně jako Teleri. Zelení elfové se jich báli, a požádali Finroda, aby je odvedl. Třetí rod se po čase usadil v Dor-Lóminu a byli věrní spojenci elfů z Hithlumu. Nejvíce se však vyznamenali v bitvě Nirnaeth Arnoediad, kde střežili odchod Gondolinských, a všichni až na Húrina byli pobiti. Za to, že se mu Húrin vysmál do tváře, Morgoth nenáviděl Třetí rod a obzvlášť Húrinův rod (viz Narn i Hîn Húrin).

Na konci Prvního věku Slunce odpluli na Númenor, a jejich královská linie zůstala králi Númenoru. Zde se smísili s Prvním domem a většina jich zemřela při Pádu Númenoru. Většina Černých Númenorejců pravděpodobně pocházela z Třetího rodu, ale ti byli silně skřížení s Haradskými.

Proto hadorovci žili především v Rhovanionu. Sem se řadí lidé z Dolu a Esgarothu, králové Rhovanionu (s nimiž se zpříznili gondorští králové), Meddědovci, Éothéod a Rohirové z Rohanu.

Z největšího Třetího rodu pochází právě většina Númenorejců a pak lidé z Rhovanionu – Meddědovci, Rohirové, lid z Dolu. Mimo to žili v Prvním věku ještě rody Východňanů – Bórovci (později Ledoví lidé, ostatek Forodwaithů) a Ulfangovci, kteří po Válce hněvu uprchli zpátky na východ a ovládli tamní lid „odmítající pozvání Valar i Morgothovo“. Vozatajové, Balchothové a Varjagové z Chandu jsou pravděpodobně jejich potomky.

>>> Další informace o Edain na Wikipedii <<<

Rohirové


Rohirové byly lidé kteří měli nejvíce v lásce koně, usadili se v zemi Rohan. Jméno „Koňáci“ pro Pány koní bylo většinou užíváno nepřáteli: oni sami si říkali Eorlovci, po jejich královi Eorlu Mladém ,který je přivedl do Rohanu. Rohirové pocházel z Éothéodu, rase lidí kteří žili v údolích Velké Řeky Anduiny, ale byly přesunuti do Calenardhonu na věčné časy Vládnoucím Správcem Gondoru, Cirioninova odměna za pomoc kterou nabídli Gondoru v časech velké nouze. V té době byl Calenardhon přejmenován na Rohan (země koní). Rohirové Rohan nazvali Marka.

Termíny Jezdci Rohanu a Jezdci Marky je běžně užívaný a odkazuje na jejich charakteristické vojáky na koních. Královští Jezdci byly specifičtí Jezdci které tvořily gardu Krále. Rohirové byli vysocí, poctiví, bledí, a měli plavé vlasy (které nosili dlouhé a zapletené) a většinou měli modré oči. Velice si cenili svoje koně a jejich celé kultury. Měli málo měst, ale žily v mnoha vesnicích na pláních Rohanu. Byli od přírody vážní, divocí, přísní a velkorysí. Jsou hrdí a svéhlaví, mají však upřímná srdce a jsou šlechetní myšlenkou i skutkem; smělí, ale ne krutí; moudří, ale neučení; nepíší knihy, ale zpívají mnoho písní, jako to dělávaly lidské děti, dokud nepřišly Temné roky.

Rohirové byli zkušení bojovníci na koňském hřbetu; byli ozbrojení s meči, štíty, kopím a luky. Užívali přilby a kroužkové košile. V době válek, byl každý schopný muž zavázán, že se připojí k Přehlídce Rohanu. Byli vázaní přísahou Eorlovou ,že pomohou Gondoru v čase nebezpečí. Vládla jim řada králů z Eorla Mladého.

Dúnadani z Gondoru věřili ,že Rohirové s nimi byli vzdáleně příbuzní ( z Otců lidí v Prvním věku) a popisovali je jako Střední Lidi, byli nižší než Númenorejci v kultuře i věku, ale vyšší než Muži Temnoty ,kteří uctívali a sloužili Sauronovi.

Rohirové byli ve spojení s Elfy s jejich starověkou historií, a věděli o Eruovi, ale neuctívali ho jako Dúnedain v žádných chrámech. Zdá se ,že uctívali Valu Oromëho Lovce, kterému říkali Béma.

Báseň:
Kde je teď jezdec a kůň?
Kde roh, který pěje?
Kde je teď přilba a pancíř a vlas, který věje?
Kde je teď ruka a harfa a oheň, jenž hřeje?
Kde je to jaro, ta sklizeň, ta pšenice kde je?
Jako déšť po horách přešly a jako větérek v louce,
na západ odešly naše dny přes stinné kopce.
Kdo lapí kouř, když se umřelé dřevo pálí,
kdo spatří vracet se roky, jež do Moře napadaly?

„Tak mluvil kdysi dávno v Rohanu zapomenutý básník, když vzpomínal, jak urostlý a sličný byl Eorl Mladý, který přijel ze Severu“ vysvětluje Aragorn.

>>> Další informace o Rohirech na Wikipedii <<<

Lossothové

Lossothové, či Sněžní lidé, je jméno lidí z Forodwaithu. Bydleli vzdálení severozápadně od Středozemě v časech pána prstenů, v zemi mrazivého chladu. Lossothové byli popsáni tak, že používají kosti svázané k jejich nohám jako brusle ,stavějí si domy ze sněhu a mají vozy bez kol. Byly to polo-kočující lidé. Nebyli příbuzní s Edain, ale pravděpodobněji lidí z Vrchoviny.

Nejvíce se objevují v době kdy poskytnou útočiště králi ve vyhnanství Arveduie z Arnoru v rocu 1975 Třetího Věku. Arvedui, Poslední Král, byl přinucen uprchnout z jeho domova pod sílou Angmaru . Lossothové neochotně pomohli Arveduimu a několika málo jeho lidem, do té doby, než k němu Cirdan poslal lodě. Náčelník Lossothů radil Arveduimu ať nechdí na palubu lodí a nečelí ledové severní zimě, ale král odmítl a šel v každém případě. Za jeho úkryt , mu královský Arvedui dal jeho prsten, Barahirův prsten. Bohužel, náčelníkova rada se ukázala být moudrá, a Arvedui zahynul na moři. Tak skončil Král Arnoru, a jejich linie.

Seznam králů Númenoru

Zpočátku přijímali králové jména v quenijštině, počínaje Ar-Adûnakhôrem se však pojmenovávali v númenorském (neboli adûnajském) jazyce, s výjimkou Tar-Palantíra.

# quenijské jméno adûnajské jméno
I Elros Tar-Minyatur Gimilzôr
II Vardamir Nólimon Zimravrati
III Tar-Amandil Ar-Aphanuzîr
IV Tar-Elendil Ar-Gimilzîr
V Tar-Meneldur Írimon Ar-Minûlzûr
VI Tar-Aldarion Anardil
VII Tar-Ancalimë (první vládnoucí královna)
VIII Tar-Anárion
IX Tar-Súrion
X Tar-Telperiën (druhá vládnoucí královna)
XI Tar-Minastir
XII Tar-Ciryatan Ar-Balkumagan
XIII Tar-Atanamir Velký
XIV Tar-Ancalimon
XV Tar-Telemmaitë
XVI Tar-Vanimeldë (třetí vládnoucí královna)
*Herucalmo Tar-Anducal
XVII Tar-Alcarin
XVIII Tar-Calmacil Ar-Belzagar
XIX Tar-Ardamin Ar-Abattarîk
XX Tar-Herunumen Ar-Adûnakhôr
XXI Tar-Hostamir Ar-Zimrathôn
XXII Tar-Falassion Ar-Sakalthôr
XXIII Tar-Telemnar Ar-Gimilzôr
XXIV Tar-Palantír Ar-Inziladûn
*Tar-Míriel Ar-Zimraphel
XXV Tar-Calion Ar-PharazônSeznam králů Arnoru

Králové Severního království
Isildurova linie

 1. Elendil Vysoký (3320 – 3441 Druhého věku)
 2. Isildur (3341 Druhého věku – 2. Třetího věku)
 3. Valandil (2. T. v. – 249)
 4. Eldacar (249 – 339 T.v.)
 5. Arantar (339 – 435 T.v.)
 6. Tarcil (435 – 515 T.v.)
 7. Tarodor (515 – 612 T.v.)
 8. Valandur (602 – 652 T.v.)
 9. Elendur (652 – 777 T.v.)
 10. Eändur (777 – 861 T.v.) – po něm se království rozpadlo
 11. Králové Atherdainu (v legitimní linii)
 12. Amlaith (861 – 946 T.v.)
 13. Beleg (946 – 1029 T.v.)
 14. Mallor (1029 – 1110 T.v.)
 15. Celepharn (1110 – 1191 T.v.)
 16. Celenbrindor (1191 – 1272 T.v.)
 17. Malvegil (1272 – 1349 T.v.)
 18. Argeleb (1349 – 1356) – opět si začal říkat král Arnoru (Arthedain a Cardolan)
 19. Arveleg (1356 – 1409 T.v.)
 20. Araphor (1409 – 1589 T.v.)
 21. Argeleb II. (1589 – 1670 T.v.)
 22. Arvegil (1670 – 1743 T.v.)
 23. Arveleg II. (1743 – 1813 T.v.)
 24. Araval (1813 – 1891 T.v.)
 25. Araphant (1891 – 1964)
 26. Arvedui (1964 – 1975) – poslední král Arthedainu a Arnoru

Linie pokračuje náčelníky Dúnadanů

 1. Aragorn II. Elessar králem obnoveného království (2931 Třetího věku – 120 Čtvrtého věku)Seznam králů Rohanu

První řada
Eorl Mladý (2510 – 2545)
Brego (2545 – 2570)
Aldor Starý (2570 – 2645)
Fréa (2645 – 2659)
Fréawin (2659 – 2680)
Goldwin (2680 – 2699)
Déor (2699 – 2718)
Gram (2718 – 2741)
Helm Kladivo(2741 – 2759)

Druhá řada
Fréaláf (2759 – 2798)
Brytta Léofa (2798 – 2842)
Walda (2842 – 2851)
Folca (2851 – 2864)
Folcwine (2864 – 2903)
Fengel (2903 – 2953)
Thengel (2953 – 2980)
Théoden (2980 – 3019)

Třetí řada
Éomer (3019 T. v. – 63 Č. v.)
Elfwine (63 Č. v. – ?)


Seznam náčelníků Dúnadanů

Náčelníci Dúnadanů(Isildurova linie)

 1. Aranath
 2. Arahael
 3. Aranuir
 4. Aravir
 5. Aragorn I.
 6. Araglas
 7. Arahad I.
 8. Aragost
 9. Aravorn
 10. Arahad II.
 11. Arassuil
 12. Arathorn I.
 13. Argonui
 14. Arador
 15. Arathorn II.
 16. Aragorn II Elessar králem Obnoveného královstvíSeznam vládnoucích správců Gondoru

Vládnoucí správci Gondoru po selhání Anárionovy linie:

 1. Mardil Voronwë
 2. Eradan
 3. Herion
 4. Belogorn
 5. Húrin I.
 6. Túrin I.
 7. Hador
 8. Barahir
 9. Dior
 10. Denethor I.
 11. Boromir
 12. Cirion
 13. Hallas
 14. Húrin II
 15. Belecthor
 16. Orodreth
 17. Ecthelion I.
 18. Egalmoth
 19. Beren
 20. Beregond
 21. Belecthor II
 22. Thorondir
 23. Túrin II
 24. Turgon
 25. Ecthelion II
 26. Denethor II.

Vláda správců v Gondoru skončila, když Elessar obnovil království.

>>> Další informace o Lidech na Wikipedii <<<

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář