Tolkienovo vidění světa

  Vložil/a: Irith  Do rubriky Knížky  7. května, 2017 | 3 243x prohlédnuto.

Sekundární literatury k Tolkienovu dílu bylo už napsáno nespočetně a kvalita se pohybuje na stupnici od braků, lákajících z lidí peníze, až po velmi kvalitní díla. Kniha Tolkienovo vidění světa, s podtitulem Křesťanská filosofie Pána prstenů, vydaná nakladatelstvím Paulínky v roce 2014, patří k tomu kvalitnějšímu, co tolkienistická sekundární literatura posledních let nabízí.

Článek napsala Irena Krtková.

Autor, americký filozof Peter Kreeft, se snaží poukázat na fakt, na který se podle něho při čtení Tolkienových knih často zapomíná, totiž že Tolkienovo katolické vyznání není pouze okrajovou záležitostí, ale výrazně formovalo všechny jeho příběhy. Autor knihu rozděluje na třináct oddílů (pojmenovaných např. metafyzika, filozofická teologie, antropologie nebo etika) ve kterých postupně probírá jednotlivé filozofické otázky, jejich spojitost s Pánem prstenů a Tolkienovým křesťanským pohledem na svět.

Nejvíc asi potěší, že autor zjevně Tolkienova díla dobře zná a rozumí jim, nedopouští se hloupých faktografických chyb a čtenář si proto nemusí s tužkou v ruce rozhořčeně zaškrtávat nesmyslné pasáže. Co se samotného obsahu knihy týče, autorovy argumenty jsou logické a přesvědčivé, i když někdy se od samotného Tolkienova díla trochu odkloní a hledá pro své vývody oporu v jiné sci-fi a fantasy literatuře, často u Tolkienova přítele C. S. Lewise (neopomíná však zdůraznit rozdílnost některých jejich názorů).

Pro křesťanského čtenáře je kniha určitě kvalitním a zajímavým příspěvkem do tolkienistické sekundární literatury, pro čtenáře křesťanským způsobem myšlení nepoznamenaným může být zajímavým novým úhlem pohledu na problematiku, nebo aspoň jakýmsi úvodem do filozofie, protože Kreeft píše o všech filozofických otázkách čtivě a srozumitelně. Ačkoliv se někdy může zdát, že se autor snaží „pokřesťanštit“ všechno v Pánu prstenů, v celé knize není nic, s čím by nevěřící člověk musel nějak zásadně nesouhlasit. Přesto je však kniha určená spíš pro užší okruh čtenářů, zvláště pak pro ty, kteří se zajímají o filozofii.

Tags: , , , , ,

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář