Zápis sněmu Společnosti roku 2016.

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Historie  15. září, 2016 | 3 256x prohlédnuto.

Zápis ze Sněmu Společnosti přátel díla pana J. R. R. Tolkiena, z.s.,

který proběhl na „Bilbovkách“ 10. září 2016 v Hradových Střimelicích č.p. 22

1. Správce, Jana Syrovátková, zahájila Sněm. Přednesla program: Zpráva o stavu Společnosti, jednání o nových stanovách, personální změny v Radě, volba Cenzora a různé příspěvky členů. Zapisovatelem byl zvolen Michal Dudáš.

2. Správce přednesl zprávu o stavu Společnosti a Sněm ji vyslechl. Michal Dudáš požádal Kancléře pokladny, Blanku Salmonovou, aby byl Radě vydán počet z pokladny, neboť tak podle jeho vědomí nebylo již dlouho učiněno. Kancléř pokladny přikázala Nejvyššímu podkomoří a strážci pokladu, Daniele Binderové, aby tak bez zbytečných odkladů učinila, zejména aby zaplatila Jirkovi Gruntovi za správu internetové domény Tolkien.cz.

3. Z počtu 25 řádných členů a 2 čestných členů, evidovaných k 10. září 2016, bylo na sněmu přítomno 24 členů, sněm byl tedy oprávněn změnit stanovy.

4. Sněmu byly přečteny nové stanovy. Po diskusi a zanesení změn byly stanovy schváleny v poměru 23 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. Správce navrhla odvolání Adolescenta. Jan Vorlíček, který byl do tohoto Sněmu Cenzorem, oznámil, že jej na základě žádosti Správce již pro nečinnost odvolal. Nikdo na Sněmu nevznesl žádnou námitku proti jeho odvolání.

6. Správce předala post Nejvyššího hofmistra a ceremoniáře Michalovi Dudášovi.

7. Správce navrhla projednávat další personální změny v Radě, konkrétně obsazení funkce Nejvyšší písař a kancléř vysokých učení. Jan Vorlíček vznesl námitku, že to je záležitost Rady a ne Sněmu a že se blíží večeře. Tato námitka byla přijata.

8. Správce se dotázala, kdo má zájem o post Cenzora a navrhla na toto místo Jana Vorlíčka. Sněm jej přijal v poměru 22 pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

9. Různé příspěvky členů: Ludmila Aegeri Holubová seznámila Společnost se svým plánem založit klub výtvarných umělců inspirujících se dílem J. R. R. Tolkiena. Sněm projevil nadšení a Rada přislíbila vznikajícímu klubu podporu Společnosti.

10. Sněm byl řádně ukončen.

V Hradových Střimelicích č.p. 22 dne 10. 9. 2016

Michal Dudáš

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář