Kniha Mazarbul

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Artefakty Středozemě  1. dubna, 2015 | 3 891x prohlédnuto.


Článek byl převzat s laskavým svolením autora
ze serveru: Imladris-Roklinka

Kniha Mazarbul

Věc: Kniha Mazarbul

Další názvy: Kniha Záznamů (zápisů)

Tvůrce: Balin a jeho druhové, kteří se s ním vydali do Morie

Vlastníci: Balin a jeho druhové; později Gimli, syn Glóinův, který jí vzal k sobě a po skončení Války o Prsten donesl svým příbuzným do Ereboru

Doba vzniku: Třetí Sluneční věk (od roku 2989 do r. 2994)

Popis: Našly se jen její zbytky. Kniha byla rozsekána a rozbodána a zčásti spálena a bylo na ní tolik černých a jiných temných skvrn připomínajících uschlou krev, že se skoro nedala číst. Při manipulaci s ní její listy praskaly a lámaly se. Stránky byly popsány různými písmy, runami, jak morijskými, tak dolskými, a tu a tam elfským písmem. Stejně tak rukopis nebyl tentýž, ale střídaly se v ní různé styly svědčící o tom, že „písařů“ bylo víc, a některé odstavce byly psány ve velkém spěchu.

Kniha Mazarbul
Osudy: Tuto knihu zde zmiňuji proto, neboť pro trpaslíky z Ereboru, i pro Společenstvo prstenu, byla opravdu cenným artefaktem, vypovídajícím o osudech Balina a jeho druhů, kteří se rozhodli vstoupit do dávného sídla trpaslíků Durinova rodu a pokusili se o jeho znovudobytí, ač to byl pokus pošetilý a předem odsouzený k nezdaru.
Když Balin a jeho druhové přišli do Morie, vyhnali odtud a pobili mnoho skřetů. Balin se poté prohlásil Pánem Morie, obsadil 21. sál ze severu a komnatu Mazarbul. Tam začali trpaslíci psát svojí vlastní kroniku, která se pak stala svědkem jejich statečného, ale marného boje o udržení Morie. V psaní se střídali a snažili se zachytit vše, co se jim od jejich příchodu podařilo vykonat, včetně zpráv o šarvátkách, které museli se skřety neustále podnikat. Tak se dozvídáme, že trpaslíci našli horní zbrojnice a doly na pravostříbro (čili mithril) a prošli až k západní bráně Cesmínie, kde však narazili na Pozorovatele ve vodě. Dozvídáme se i smutnou novinu, že 10. listopadu 2994 padl Balin poblíž Zrcadlového jezera v Rmutném dole, a že zbytek jeho lidu byl přesilou skřetů zahnán do nitra Morie a obklíčen bez naděje na únik. Kniha pokračuje až do hořkého konce, kdy přišel konečný útok…
Kniha v této poslední bitvě utrpěla značné poškození zbraněmi a ohněm, takže mnoho stránek zůstalo nečitelných nebo zcela chybělo. I tak ale poskytla mnoho cenných informací o Balinově pokusu dobýt Morii.
Knihu pak nalezl Gandalf s Gimlim při pochodu Společenstva napříč Morií v zimě r. 3018 T.V. Nalezli jí v komnatě Mazarbul, kde před lety poslední obránci čelili konečnému útoku, a kde nyní Společenstvo na své cestě odpočívalo. Tam jí Gandalf spěšně pročetl a tak se členové družiny stali prvními, kdo se o Balinovi a jeho osudu dozvěděli. Trpaslík Gimli, člen Společenstva prstenu jí pak vzal a střežil ji až do konce Války o Prsten a nakonec jí přinesl svým příbuzným do Ereboru. Tak skončily osudy této, pro trpaslíky velmi cenné, knihy – Knihy Mazarbul.

Kniha Mazarbul

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář