Minas Tirith č. 9 – září 1995

  Vložil/a: Entony  Do rubriky Minas Tirith  26. září, 1995 | 3 186x prohlédnuto.

září 1995, číslo 9

„…Bůh se hněvá, už to nestihnem. Už to nestihnem.“
ČÁST TEXTU, KTERÝ SE ZOBRAZÍ PŘI POUŽITÍ PROGRAMU FINGER NA E-MAILOVOU ADRESU MIRKY MISÁKOVÉZáhada ve výloze

Před nějakým časem otřásla Prahou zdrcující novina: originální neprodejné Tolkienovy šle, které léta visely na čestném místě ve výloze prodejny Mladé fronty ve Spálené ulici, zmizely. Zaměstnanci prodejny nám k naší lítosti neposkytli žádné informace, a tak se můžeme pouze dohadovat, zda byla tato cenná relikvie ukradena nebo dokonce prodána. Doufáme, že alespoň originální Tolkienova dýmka, která je dosud na svém místě, bude tohoto osudu ušetřena.

Pelouchy

Se začátkem akademického roku obnovují činnost i naše pelouchy, nebo lépe řečeno pelouch. Zdá se totiž, že brněnský se po dlouhém scházení definitivně nesešel, takže zbývá pouze pražský. Ten se koná stejně jako v loňském roce každý pátek od 15.00 do 18.00 v místnosti číslo 111 v hlavní budově Filosofické fakulty na Palachově náměstí. Na rozdíl od loňska se ale hodláme zaměřovat více literárně, příkladem budiž povídání o Siru Gawainovi a Zeleném rytíři na prvních dvou.

Narozeniny

Koncem října oslavil náš dlouholetý zasloužilý nečlen Michael Bronec svoje narozeniny (neptejme se radeji kolikáté). Oslava se vyznačovala hlavně mimořádně velikým množstvím jídla a následnou dlouhou a zajímavou diskusí. Váženým čtenářům máme vyřídit, že příští rok se situace zcela změní a najíst dostanou pouze letošní gratulanti. Mimochodem: v některém z příštích Palantírů by se měl s Michaelem objevit obsáhlý rozhovor.

Prosba

Na letošní Oslavě Bilbových narozenin se Rosťovi Řehovi někam zatoulala hra Dandelion. Prosíme poctivé nálezce, aby se ozvali na adresu majitele nebo redakce.

Knihy

V poslední době se objevila sprška tolkienovských knih. Přinášíme vám alespoň základní informace:
KNIHA ZTRACENÝCH POVĚSTÍ I – první díl z cyklu Historie Středozemě vydávané Christopherem Tolkienem z Profesorovy pozůstalosti. Máte možnost seznámit se s úplně prvními verzemi legend, které se postupem času staly obsahem Silmarillionu. Knihu vydalo nakladatelství Winston Smith po dlouhých prutazích, které se na celkové podobě nepříznivě podepsaly. Podrobnou recenzí se k tomuto tématu vratíme v příštím Palantiru. Cena 139,- Kč.


BÁSNĚ – první dve ze tří malých a velice hezky vypravených knížeček od Mladé fronty shrnuji s puvabnými Tolkienovými ilustracemi básničky z Hobita. V třetí se objevuje Zlobřík z Pána Prstenů a úvodní ze šestnácti basní z Dobrodružství Toma Bombadila. Na zbylých patnáct básniček se bohužel nedostalo. Cena 189,- Kč.


TOLKIENŮV BESTIÁŘ – podle našeho letmého prolistovaní se nezdá, že by se tato kniha výrazněji (ať již kvalitou nebo obsahem) lišila od předchozí knihy Davida Daye, kterou rovněž vydalo nakladatelství Mustang. Obsahuje pouze více obrázků, některé dokonce barevné. Cena 189,- Kč.


SVĚTY JRRT – slíbený dotisk dlouho rozebrané výpravné publikace s barevnými obrázky slavných a oblíbených malířů na motivy příběhů J. R. R. Tolkiena. Cena 294,- Kč.


MABINOGI – sbírka keltských pověstí vydaná péčí brněnského nakladatelství Zvláštní vydání. S krátkou ukázkou Llud a Llevelys jste se mohli setkat v Thorinovi 4/94. Cena 106,- Kč.

Slevy

I tentokrát se pro vás Společnost pokusila zajistit slevy na nově vydané knihy. Konkrétně se jedna o 10% na Knihu ztracených povestí (můžete ji tedy získat za 125,- Kč) a 30% na Básně JRRT (cena je potom zhruba 140,- Kč). Prosíme všechny zájemce o tyto slevy, aby nám dali na adresu Společnosti nebo Minas Tirith do konce listopadu vědět, o jaké množství knih mají zájem. Objednané knihy přivezeme na Dracon. Při současných cenách poštovného se nevyplatí zasílat knihy poštou, takže pokud tam nepojedete a přesto byste chtěli naší nabídky využít, musíte si nějak dohodnout dopravu z Prahy či Brna. Knihy je rovněž možno získat na pátečních Pelouších.

Společnost přátel díla pana Arthura Ransoma

V redakci se nám sešlo několik dotazů od čtenářů, které by zajímalo, jaké všechny knihy Arthur Ransome napsal. Požádali jsme proto na slovo vzatou odbornici Danielu Binderovou o stručný seznam:
Swallows and Amazons (Boj o ostrov)
Swallowdale (Trosečníci z Vlaštovky)
Peter Duck (Petr Kachna)
Coot Club (Klub Lysek)
Winter Holiday (Zamrzlá loď kapitána Flinta)
Pigeon Post (Holubí pošta)
We didn’t mean to go to sea (Nechtěli jsme jet na moře)
Secret water (Záhadné vody)
The Big six (Velká šestka)
The Picts and the martyrs (Piktové a mučedníci)
Great Northern? (Velká severní?)
Missee Lee (u nás doposud nevyšlo, alespoň pokud vím)
Tituly jsou uvedeny podle vnitřní chronologie a je asi nejlepší je v tomto pořadí i číst. Není to však nezbytně nutné, knihy mají z hlediska příběhu různou důležitost. Kromě knih o Vlaštovkách, Amazonkách, Dickovi a Dorotce napsal Arthur Ransome ještě další, které v našem seznamu neuvádíme.

Bankovní hra

S nesmírným znechucením kvitují někteří naši spolupracovníci nové aktivity některých nejmenovaných členů Společnosti, kteří se transformovali v rámci svých studijních povinností (?!) do rolí bankovních ředitelů a analytiků. Dovolujeme si vyjádřit své naděje, že naše intelektualní Společnost nebude zavalena přílivem druhů Homo economicus.
Předejme nyní rozhorlené pero z ruky Standy Rygala do rukou Halefových:

Klonování – budoucnost společnosti?

Nejmenovaná skupinka nadšenců z řad Společnosti přišla se skvělým nápadem, jak nám zajistit budoucnost až na věčné časy. Jednoduše v dostatečném množství naklonujeme členy vedení, budou tak skrze paralelní činnost svých procesorů stíhat to, co tradičně nestíhají od dob, kdy je společnost Společností. Představte si takového Standu v pěti vydáních; to by bylo Thorinů

Třetí výjezdní zasedání

Dne 28. 9. 1995 se v Praze uskutečnilo již třetí výjezdní zasedání vedení Tolkienovy společnosti. O hloubce a závažnosti zde projednávaných otázek svědčí i skutečnost, že pro samé diskutování se již nedostalo na původně plánovaný puding, lívance a bramborové placky. Podrobnější informace objevíte v Palantíru, s kterým je tato Minas Tirith rozesílána.

Charisma 22

Podzimní koncert Charismy 22 se podivuhodně těsně minul s vydáním Minas Tirith, takže vám nemůžeme než oznámit, že byl opravdu podařený. Naštěstí nedošlo ani k žádným nehezkým incidentům jako posledně.


Čistě mimochodem odcitujme charakteristiku skupiny Charisma 22 z programu: :Novogotická folková skupina s nejkrásnější houslistkou ve střední Evropě.“ Je sporné, zda pouze ve střední Evropě, ale jako východisko je to dobré.

Edhel Tir

Z Ostravy se nám ozvali členové klubu Edhel Tir, který je zatím sice zaměřen hlavně na hry na hrdiny a fantasy, ale mohl by se – podle slov zakladatelů – stát jakýmsi ostravským pelouchem. Případní zájemci nechť se ozvou na adresu: Marian Kechlibarov, U Lesa 80/1052, 730 00 Ostrava – Hrabůvka.

Divadlo Minor

Podle zprávy našeho zvláštního pověřence pro záležitosti divadla Minor byla obnovena výloha věnovaná představení Hobit, takže ji při své návštěvě Prahy opět máte možnost shlédnout. O panu Friedovi se nám bohužel žádné další informace zjistit nepodařilo.

Ale to snad ne…?

Podle informací z důvěryhodných zdrojů se jeden z našich členů, student Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy David Bělonožník, rozhodl naučit psát levou rukou a k tomuto účelu si pořídil sadu písanek pro první třídy. Svým špatným příkladem strhl i svého spolužáka Jirku Grunta, jinak vždy velmi seriózního a umírněného hobita, který nyní tráví nedělní odpoledne krasopisným vykreslováním obloučků. Pokud by je snad někdo v jejich pošetilosti toužil následovat, upozorňujeme ho, že všech pět písanek lze za velmi výhodnou cenu 4,20 Kč zakoupit například v pražském obchodním domě K-mart.Minas Tirith

Vydává Společnost přátel díla pana J. R. R. Tolkiena
Uzávěrka dne: 8. 10. 1995
Redakce: Jirka Grunt, Nížebohy 8, 411 18 Budyně n. O.
Pouze pro členy.
Bezplatně.

Zde můžeš zanechat svůj komentář.

Jméno (*)
Email (Nebude zveřejněn) (*)
URL
Komentář